Anders in Gesprek: Parijs en nu… een verslag

,
Anders in Gesprek: Parijs en nu… een verslag

Behoefte aan daadwerkelijk contact

Samen demonstreren tegen het geweld in Parijs verbroedert, samen hierover in gesprek gaan vergroot het wederzijds begrip. Daarom organiseerde Avanti vorige week donderdag een Anders in Gesprek-bijeenkomst. Ruim 35 Almeerders kwamen bijeen om hun emoties en gedachten te delen. Alleen met z’n allen lukt het ons een vuist maken te tegen radicalisering.

In de grote kring in BuurT tHuis Jan Steen zitten de aanwezigen nog een beetje afwachtend naar elkaar te kijken. De jongste 20, de oudste in de 80. Mannen en vrouwen, mensen met verschillende culturele achtergronden, uiteenlopende sociale posities en andere politieke voorkeuren. Een dwarsdoorsnede van Almere.

Op de vraag welke emoties de aanslagen opriepen, antwoordt wijkagent Sytze Stel dat hij op het bureau de aanslag zag. “Ik zag hoe een collega van me werd geliquideerd. Dat had een enorme impact.” Deze opmerking schept ruimte voor emoties. Emoties die de onderlinge verschillen overstijgen. Sommige uitspraken waren heftig maar er werd gelukkig ook gelachen. Er worden angsten uitgesproken en oplossingen gezocht. Maar wat die oplossingen nu precies zijn, en hoe we met z’n allen precies verder moeten, daarover blijven de meningen verdeeld.

“Verschillen zullen er altijd blijven,” vat Abdelhadi van Moslimjongeren Almere het mooi samen. “Maar we zullen wel samen verder moeten. Ik vraag me af of vrijheid van meningsuiting wel altijd een toevoeging is aan de samenleving. We hebben meer aan een dialoog zoals deze hier, met respect naar elkaar, in een goede sfeer, zonder provocatie.”

Er volgt instemmend geknik. Bijna iedereen heeft behoefte aan meer van dit soort gesprekken. Op welke manier en bij welke organisatie dan ook. Annette Schautt van Avanti: “Daar gaan wij ons als platform diversiteit hier op verschillende manieren voor inzetten. We zullen zelf actie gaan ondernemen, maar staan ook open voor geluiden uit de stad. Of die nu komen van organisaties of individuen.”

Aan het eind van de bijeenkomst staan mensen die elkaar aan het begin van de avond nog niet kenden, samen te praten. Schautt: “Misschien is dat één van de sleutels. Muren afbreken, zodat de angst afneemt en haat geen voedingsbodem krijgt.”

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

20/01/2015