Scherpe visie staat centraal tijdens conferentie ‘Kleurrijk Werkt’

ALMERE STAD – Op donderdag 24 november is de conferentie ‘Kleurrijk Werkt’ weer gehouden voor HR-professionals die vanuit diverse werkvelden bijeenkwamen om hun visie te slijpen over een specifiek onderwerp: de zoektocht naar een evenwichtige vertegenwoordiging op de werkvloer.
Louise Voermans, namens Avanti Almere verantwoordelijk voor de organisatie van het evenement, is content met de inspiratie die tijdens het evenement wordt gedeeld door sprekers en publiek. ‘Ik hoop vooral dat de HR-professionals iets leren van de benadering van diversiteit bij hun collega’s.’

Dr. Anneke Goudswaard, Lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen aan Hogeschool Windesheim Flevoland, spreekt over werkloosheid onder jongeren en hoe men flexibiliteit en vakmanschap kan combineren om zo veel mogelijk passende banen te creëren. Zo legt ze uit dat het niet ondenkbaar is voor bedrijven om samen te werken als het gaat om HR. ‘Voor sommige werknemers is het bijvoorbeeld goed om eens te gluren bij de buren, uit je comfortzone kijken of je wellicht een oversteek kunt maken.’. Ook spreekt Goudswaard kort over de uitdaging om talentvolle statushouders een plek te geven op de werkvloer.

Vooral de benadering van Robert Takken, programmamanager Diversiteit en Inclusie bij Post NL prikkelt het publiek. ‘Een grote werkgever als Post NL voelt zich zeker ook maatschappelijk verantwoordelijk, maar daarbij is diversiteit wel heel vaak een business case, het moet geld opleveren.’ Zijn visie daarop is duidelijk: je moet de verschillen in normen en waarden van de aanwezige culturen op de werkvloer erkennen en weten om te gaan met de gevoeligheden. ‘Als iemand je geen hand geeft bij een sollicitatiegesprek, is dat niet slim, maar niet per se uit gebrek aan respect.’
Takken gaat verder in op het nut van diversiteit op de werkvloer en legt uit dat het bijvoorbeeld handig is als een medewerker met een moslimachtergrond adviseert om halalvlees via Post NL vers op de vrijdagen te leveren, voor de uitgebreide lunch na het bezoek aan de moskee.

In zijn workshop later op de middag gaat hij verder in op de grofweg twee dominante culturen waarin hij de wereld indeelt, om vandaaruit beter inzicht te krijgen in het gedachtegoed van diverse werknemers en leidinggevenden. ‘Het gaat erom wat iemands normen en waarden zijn. Als je begrijpt uit wat voor cultuur iemand komt, dan ken je ook zijn voorkeuren en sterke en zwakke punten.’

In de talloze workshops later op de middag kwam ook het belang van inclusief leiderschap voorbij, ook werden de subsidiemogelijkheden rondom het thema onder de loep genomen. Frank Oderkerk van Mind at Work gaf een demonstratie over job-carving, hoe je op basis van je kwaliteiten een route naar verdere ontwikkeling voor jezelf kunt uitstippelen, alsook hoe je daarom binnen een team de taken het beste kunt onderverdelen.

De dag werd afgesloten door Froukje de Jonge, wethouder met de portefeuille Participatie, Werk en Inkomen bij de gemeente Almere. Zij ging in gesprek met Ellen van Poorten, die vorig jaar werd verkozen tot Flevolandse Zakenvrouw van het jaar.

monavid-24-nov-30 monavid-24-nov-7foto’s: Monavid

Op donderdag 24 november 2016 was de conferentie

Diversiteit: Uw Winst!


Doe inspiratie en inzichten op in workshops voor directeuren, managers, HR adviseurs
van het MKB, bedrijven en organisaties in Flevoland

Dit jaar georganiseerd door Avanti in samenwerking met Windesheim, Vereniging Bedrijfskring Almere, provincie Flevoland, gemeente Almere en Netwerk Flevolandse Zakenvrouwen

Locatie: Places to Work  Wisselweg 33, 1314 CB Almere Stad
Tijd: 13.00 – 18.00 uur

Vanuit diverse invalshoeken wordt het nut en de noodzaak van diversiteit op werkvloer belicht. Flevoland is een vitale provincie waar voor werkgevers en ondernemers veel moois te halen is. Maak hier gebruik van, maar doe dit wel inclusief. Dat is goed voor jezelf als ondernemer, voor de provincie en haar inwoners: Duurzaamheid en winst voor iedereen!

Klik hieronder voor het hele programma:

Programma
 Programma van 24 november 2016:

13.00 uur Inloop en registratie
13.30 uur Welkom en introductie van dagvoorzitter Pascal Fredrik
13.35 uur Film: Pak je kansen in Flevoland
13.45 uur Arbeidsmarkt ontwikkelingen, Dhr. T. Janssen, sr account manager, Randstad
14.00 uur Nieuwe arbeidsverhoudingen in de polder, Mw  dr. A. Goudswaard, lector Windesheim
14.30 uur Diversiteit in bedrijf:  Dhr. R. Takken, programmamanager diversiteit en inclusie, PostNL
15.00 uur Pauze
15.20 uur Eerste ronde workshops
16.15 uur Tweede ronde workshops
17.05 uur Wethouder Froukje de Jonge in gesprek met ondernemer en werknemer
17.20 uur Netwerken en napraten

Sprekers:

Laat je inspireren door Robert Takken (programmamanager multicultureel meesterschap bij PostNL), Anneke Goudswaard (lector nieuwe arbeidsverhoudingen bij Hogeschool Windesheim), Thomas Janssen (sales manager Randstad) en moderator Pascal Fredrik (Speakers Night).
robert-takken anneke-goudswaard-png thomas-janssenpascal-fredrik

Robert Takken, Programmamanager Diversiteit en Inclusie, PostNL

MONAVID 31 AUG_13-2Robert Takken heeft de prachtige taak gekregen zich volledig bezig te houden met Diversiteit & Corporate Responsibility bij de grootste werkgever van Nederland.
Robert is al vrij lang werkzaam binnen PostNL bij verschillende bedrijfsonderdelen. De laatste 10 jaar richt hij zicht met name op het Sustainability beleid. Daarnaast was hij o.a. twaalf jaar lang World Food Program-ambassadeur. Proefondervindelijk heeft hij inmiddels zelf ervaren hoe krachtig maar ook hoe bedreigend het diversiteitsthema in het werk kan zijn.  Job Cohen heeft ooit eens geschreven dat je “niets aan diversiteit hoeft te doen, maar dat het je dan vanzelf een keer overkomt”. Achteraf  stelt hij vast dat deze uitspraak ook op hem van toepassing was.

Dr. Anneke Goudswaard, Lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen, Hogeschool Windesheim Flevoland

anneke-goudswaardAnneke studeerde Arbeid- en Organisatiepsychologie aan de UvA (cum laude). In 2003 promoveerde zij in Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit in Nijmegen op het thema “duurzame flexibiliteit” . Sinds 1993 is zij senior onderzoeker/ adviseur bij TNO. Sinds 1 januari 2014 is zij tevens Lector Nieuwe Arbeidsverhoudingen aan de hogeschool Windesheim Flevoland.

Anneke vertelt over de bijdrage die het lectoraat levert aan de duurzame economische groei en vakmanschap van werkenden in de regio Flevoland. Hoe kunnen bedrijven het vakmanschap van werkenden stimuleren en daarmee hun flexibiliteit en innovatievermogen verhogen? Anneke vertelt hoe diversiteit en inclusie van arbeid  Anneke daar deel van uit maakt.

Pascal Fredrik

pascal-fredrikDe dagvoorzitter is Pascal Fredrik. Hij is bekend als organisator van het sprekersevenement Speaker’s Night in Almere. Daarnaast is hij als professioneel spreker lid van Nederlands grootste sprekersplatform Speaker’s Academy. Met zijn energieke presentaties slaagt Pascal erin om het publiek te enthousiasmeren. Zijn passie en gedrevenheid komen duidelijk naar voren in zijn performance.

Profiel op Speaker’s Academy: https://www.speakersacademy.com/nl/spreker/pascal-fredrik/
Evenementpagina Speaker’s Night:
https://www.facebook.com/Speakers-Night-1282034965146395/?ref=ts&fref=ts

Locatie: Places to Work Wisselweg 33 1314 CB Almere Stad

Workshops

1. Voorbij het verschil – het belang van inclusief leiderschap door Grethe van Geffen

Grethe van Geffen (directeur SEBA cultuurmanagement)

Je hoort ze tegenwoordig vaker, die termen ‘inclusieve teams’ of ‘inclusief leiderschap’. Maar wat betekent dat eigenlijk? In deze workshop nemen we onder de loep wat inclusie is en hoeveel diversiteit een organisatie kan hebben. Het Inclusie Kader geeft een prima leidraad om ook over jouw organisatie na te denken – en over het type leiderschap dat nodig is om divers talent te benutten. Een workshop met veel nieuwe kennis en interactie met de deelnemers, gebaseerd op het nieuwe boek Voorbij het Verschil – het belang van inclusief leiderschap van Grethe van Geffen, Seba cultuurmanagement.
Workshopbezoekers kunnen het boek met 15% korting (van 23,95 > 20,-) aanschaffen en laten signeren.

2. Subsidie- en begeleidingsmogelijkheden door Robert Rottschäfer

Robert Rottschäfer (Adviseur Werkgeversdienstverlening, UWV/Gemeente Almere)

U oriënteert zich op wat het betekent om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen in het kader van de uitvoering van de Participatiewet. Robert vertelt u over de rol van het werkgeversservicepunt in Almere en wat zij voor u als werkgever kunnen betekenen.

3. De rol van het werkbedrijf Lelystad door Onno Vermooten - alleen 1e workshopronde

Onno Vermooten, Directeur Werkbedrijf Lelystad en van Concern voor Werk

Het Werkbedrijf Lelystad helpt mensen uit Lelystad met een bijstandsuitkering aan werk. Vanuit Concern voor Werk worden arbeidsgehandicapten geplaatst bij reguliere werkgevers of verrichten onderhoudswerk in de openbare ruimten. Als geen ander weet Onno hoe belangrijk diversiteit binnen de onderneming is. Meerwaarde zit in de samenwerking tussen mensen met en zonder beperking. Ook na jarenlange ineffectiviteit kunnen mensen vanuit de bijstand een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling van uw organisatie. Tijdens de workshop kan Onno u hier inspirerend over vertellen met verhalen die uit zijn dagelijkse praktijk.

 

4. Teamcarving = Jobcarving 2.0 door Frank Oderkerk MSc. en Wilco Foppen

Frank Oderkerk MSc. en Wilco Foppen (Adviseurs Mind At Work)

Teamcarving is een nieuw en innovatief HR instrument. In een snel veranderende markt waar meer flexibiliteit van de medewerkers gevraagd en verlangd wordt en waarbij we zien dat teams in bedrijven en organisaties meer en meer een zelfsturende rol krijgen, wordt het belang van het erkennen van aanwezige en/of ontbrekende teamcompetenties en vaardigheden steeds prominenter.

Teamcarving is een HR-tool die de “zachte” kant van teams bespreekbaar maakt. Het gaat een stap verder dan jobcarving (of functiecreatie) door waarden en competenties te koppelen aan de taken die bij jobcarving centraal staan. Door taken bespreekbaar te maken met de competenties en de waarden van teamleden in het achterhoofd kan gekomen worden tot een nieuwe taakverdeling. Hoe? U gaat tijdens de workshop  hiermee aan de slag!

 

5. Workshop diversiteitsmanagement in de praktijk door Robert Takken

Robert Takken, Programmamanager Diversiteit en Inclusie, PostNL

Robert neemt u mee in de toepassing van diversiteitsmanagement aan de hand van casuïstiek bij PostNL. Hij vertelt over de valkuilen waar hij zelf met beide voeten is ingestapt. Dit maakt ook dat hij zijn huidige functie vanuit een gepaste bescheidenheid uitvoert.
Als hij één ding heeft geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat de kracht altijd in een team schuilt die juist, door de verschillen, hét verschil kan maken.
Dit laatste zal met name het thema zijn waarover hij graag met u van gedachte zal wisselen.

6. Selecteren zonder vooroordelen voor de beste match! door Rajae Azaroual en Barbara Bos

Rajae Azaroual en Barbara Bos (Trainers bij College voor de rechten van de Mens)

Stereotypering zorgt ervoor dat kwaliteiten van mensen niet goed worden ingeschat wat als gevolg heeft dat de beste personen komen niet op de juiste plek terecht komen.
Rajae en Barbara nemen u mee in de wereld van onbewuste vooroordelen en geven inzichten in het voorkomen daarvan bij werving en selectie.

7. Randstad participatie, kansrijk deelnemen aan de arbeidsmarkt - door Pearl Steffens

Pearl Steffens, projectmanager Randstad

De overheid wil werkgevers stimuleren om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De Participatiewet en Quotumwet schrijven voor dat bedrijven met meer dan 25 medewerkers de komende jaren minstens 125 duizend banen moeten creëren voor arbeidsbeperkten. Vraagt u zich als werkgever af of uw bedrijf klaar is om medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen? Kom luisteren wat Randstad voor u kan betekenen. Meer informatie? Lees ook de whitepaper  

8. Human Capital agenda Flevoland door Petra ter Voert

Petra ter Voert, senior beleidsmedewerker Provincie Flevoland

De provincie vindt het belangrijk dat ondernemend Flevoland kan beschikken over voldoende en het juiste arbeidspotentieel. Zonder goed personeel kan een onderneming niet groeien. Wilt u weten wat wij doen om de ondernemer te ondersteunen op zijn HR vraagstukken? In deze workshop presenteer ik het Human Capital programma van de provincie en heb ik graag met u het gesprek over uw vraagstukken op het gebied van menselijk kapitaal.

Wie is Petra ter Voert:
Na een studie Facilitair Management aan Inholland ben ik gaan werken bij een uitzendbureau. Na vele vacatures ingevuld te hebben en ontelbaar veel mensen aan een baan te hebben geholpen ben ik 7 jaar geleden gaan werken voor de Provincie Flevoland als beleidsadviseur Human Capital, arbeidsmarkt en onderwijs. Dat betekent dat ik me bezig houd met het menselijk kapitaal van en voor Flevoland en daarbuiten. Op dit onderwerp werk je nooit alleen. Ik vind het dan ook een uitdaging om de vraagstukken in de arbeidsmarkt samen op te pakken met het onderwijs, overheden en het bedrijfsleven.

 

9. Sociaal Ondernemerschap door vierdejaarsstudenten van Hogeschool Windesheim - alleen 2e workshopronde
Vierdejaarsstudenten Hogeschool Windesheim
U kunt deelnemen aan de workshop ‘sociaal ondernemerschap’ die geheel verzorgd
wordt door vierdejaarsstudenten van Windesheim Flevoland. Zij nemen u op een
interactieve wijze mee in hun visie op sociaal ondernemerschap. Daarnaast doen
studenten u ook een voorstel (middels een business case en netwerkanalyse) op welke
wijze zij de oplossing van hun idee concreet voor zich zien.

AANMELDFORMULIER