Verslag
Eddy del Prado is journalist en self-publisher. Hij vertelt vol passie over zijn project ‘Mixed Couples’ waarin hij interviews houdt met gehuwde stellen van gemixte etnische achtergronden.
In de informatie die er over dit onderwerp is, mistte hij het verhaal van het gemengde stel zelf: wat voel je, hoe ga je met de andere achtergrond van je partner om? Hij ging op zoek en in gesprek aan de hand van de vragen: heeft jouw cultuur bijgedragen aan jullie relatie en wat heeft de cultuur van je partner gebracht?

Volgens del Prado zijn er voorwaarden om als mixed couple bij elkaar te komen, het draait om beschikbaarheid en acceptatie:
Beschikbaarheid: Als er geen andere etniciteit in je buurt is, kan je ook niet verliefd worden op iemand met een andere achtergrond. In Nederland komt maar 5 % in aanraking met een andere etniciteit; dit is vooral in de randstad.
Acceptatie: Als er geen acceptatie van je omgeving is, wil dat niet zeggen dat je dan niet verliefd wordt, maar er worden wel barrières opgeworpen.

Dit is iets van alle tijden: in 1929 stelde professor P. Aalberse: ‘Wij zullen de slag tegen het gemengde huwelijk winnen.’ De families zijn vaak het grootste obstakel: traditioneel mag je voordat het serieus wordt wel rondkijken, maar voor de definitieve verbinding, het huwelijk, moet je terug naar de eigen tradities.

In een artikel in het NRC stelde Annemiek Beck, trainer en coach, ervaringsdeskundige onlangs ‘Ouders wereldwijd vinden het nu eenmaal het prettigst als hun kind trouwt met iemand met dezelfde achtergrond of uit dezelfde gemeenschap. En dat is altijd zo geweest.’

Het verhaal van Eddy is doorspekt met anekdotes: Over een Surinaamse moeder die tegen haar zonen zei: ‘Zoek een Surinaamse vrouw en tegen haar dochters: zorg dat je een Nederlandse man krijgt!’ Over de zwarte vrouw die zelf geen Surinaamse man wil, want ze zag in haar omgeving dat zwarte mannen vaak de vrouwen alleen met de kinderen achterlaten.

De achterban wil altijd graag dat de familiestandpunten over worden genomen en voortgezet worden. Maar als er binnen een familie eenmaal iemand is die de gewoontes doorbreekt, dan wordt het voor de andere leden van de familie ook makkelijker om af te wijken.

Del Prado schetst het verhaal van een witte Belgische, getrouwd met een Angolees: de families komen nooit bij elkaar. Er is ruzie over het eten van een frikandel bij de friet voor de kinderen: de moslimkant wil dat niet; de andere wel. Het is een eindeloze strijd en getouwtrek om de kinderen volgens de eigen gebruiken en waarden op te voeden.

Wat kan je doen om als gemengd stel niet te veel tegen die zaken aan te lopen?
Volgens del Prado is het belangrijk om je eigen omgeving te creëren, je eigen vriendenkring, zodat je niet zoveel te maken hoeft te hebben met familie die moeite heeft met de cultuur van je partner. Daarnaast is het ook belangrijk dat je ruimte maakt voor de ander, binnen je eigen cultuur: een verbintenis waarbij de vrouw niet wilde dat haar witte man meeging naar bijeenkomsten van haar eigen cultuur hield niet stand.

Maar ook de eigen interpretatie van gedrag is belangrijk: accepteer je dat je schoonfamilie een andere manier van handelen heeft, naar bijvoorbeeld je kinderen, of voel je snel iets als discriminatie?
Als je schoonouders eigenlijk een schoondochter van de ‘eigen’ achtergrond had gewild, dan is dat, vanuit de behoefte om je kind moeilijkheden te besparen, niet eens zo gek, vindt een van de aanwezigen. Het is mooi als je daarna elkaar leert kennen en de verrijking ziet.
Zo vertelt Telaye, een bezoeker vanuit het publiek: ‘Mijn schoonfamilie komt uit Drenthe, ik ben met open armen ontvangen en stond zelf ook open voor hen. Dat ze anders doen dan ik, betekent niet dat ze discrimineren.’

Del Prado vertelt dat hij in de vaak gemengde stellen ziet dat de kleur niet meer uitmaakt, maar het gezamenlijke geloof is wat je bindt. Maar het kan ook andersom: een van de geïnterviewde stellen is uitgehuwelijkt door de Familie Federatie voor Wereldvrede. Het huwelijk is intercultureel, interreligieus en dat is volgende de federatie een van de belangrijkste pijlers voor een betere maatschappij. ‘Zij vond het vooral belangrijk dat hij betrouwbaar was, hij had geen voorwaarden. Hij is moslim, zij is katholiek, ze hebben het meest romantische huwelijk uit mijn serie. Als je iets gezamenlijk deelt, kan dat groter zijn dan de verschillen.’

Feitjes en extra informatie:
Volgens het CBS is ruim 10 % van de huwelijken in Nederland gemengd, in Almere schijnt het hoogste percentage meeste gemengde huwelijken te zijn.

Dienke Hondius: ‘Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens’: een boek vol informatie over de historische ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van het interreligieus en interetnisch samenleven in Nederland.

Op Loving Day wordt herdacht dat op 12 juni 1967 het verbod op rassenvermenging werd verworpen. Dat was naar aanleiding van de zaak van Mildred en Richard Loving tegen de staat Virigina.
De Afro-Amerikaanse Mildred Jeter en de witte ‘redneck’ Richard Loving trouwden in 1958 in Washington. In hun staat Virginia was een gemengd huwelijk verboden. Om onder celstraf uit te komen, moesten ze beloven 25 jaar uit Virginia weg te blijven. Ze gingen naar Washington, waar hun strijd uiteindelijk tot een overwinning leidde. Alle wetgeving die ‘rassenvermenging’ verbood, werd in één keer verworpen.

Kijken: (Loving (2016) en een documentaire (The Loving Story; https://www.youtube.com/watch?v=B4FafoL_euI ) gemaakt.
Ook lezen:
* https://www.nrc.nl/nieuws/2017/06/12/stellen-in-spagaat-10957607-a1562558
* Dienke Hondius: ‘Gemengde huwelijken, gemengde gevoelens’: een boek vol informatie over de historische ontwikkeling en de dagelijkse praktijk van het interreligieus en interetnisch samenleven in Nederland.

 

Aankondiging:
‘Gemengde stellen moet vaak een gevecht voeren, tegen vooroordelen of met familie’ kopte het NRC onlangs. Op 12 juni werd Loving Day herdacht, de dag waarop het verbod op rassenvermening in de VS werd verworpen. Dat gebeurde naar aanleiding van de zaak van Mildred en Richard Loving tegen de staat Virginia. Hun strijd leidde uiteindelijk tot een overwinning, alle wetgeving die ‘rassenvermenging’ verbood werd in een keer verworpen. Voor NRC sprak journalist Yasmina Aboutaleb met gemengde stellen in Nederland. Waarom is het in deze tijd soms nog zo ontzettend moeilijk om voor een gemengde relatie te kiezen? ‘Liefde’ is het hoofdthema bij Avanti deze maand. We spreken met Eddy del Prado over het onderwerp. Hij publiceerde onder andere een serie columns over Mixed Couples: stellen die een relatie hebben met een partner van een andere etniciteit; waarom houden ze van elkaar en hoe gaan ze met culturele en etnische verschillen om?

Inwoners van Almere gaan elke derde woensdag van de maand in gesprek onder de noemer #Mens in Almere.  Deze titel werd eerder door ons gebruikt voor een reeks artikelen waarbij inwoners uit Almere stonden.
Iedere maand zal tijdens de ‘#MensInAlmere gesprekken’ een inwoner met een persoonlijk verhaal de aanzet voor dialoog geven. Zet de data in uw agenda of schuif aan als u langsloopt…!

foto: Jasper del Prado